Tuve Bygg

VD: Robert Bengtsson | https://tuvebygg.se

Sedan juni 2017 innehar Anders Hedin Invest AB 51% av aktierna i Tuve Bygg.

Tuve Bygg har tre verksamhetsområden Bygg, Snickeri och Byggservice och Förvaltning. Tuve Bygg är det kompletta byggföretaget för såväl offentliga som privata uppdragsgivare. Sedan starten 1979 har man varit verksam i såväl stora som små projekt och byggt allt från bostäder och kontorslokaler till skolor, sjukhus och parkeringshus. För att det färdiga huset ska motsvara förväntningarna måste varje led i byggprocessen fungera – såväl vad gäller människor som maskiner och material. Leverantörer och samarbetspartners väljs därför mycket noggrant. Kontoren i Göteborg, Stockholm samt Uddevalla gör det möjligt att verka över ett brett geografiskt område, med fokus på Västsverige och Stockholmsområdet.

Affärsidé:
Tuve Bygg skapar, genom lokal förankring och hållbart utförande i samverkan med kunder, värden för människor genom att bygga för en framtid. Tuve Bygg bygger bostäder, skolor, kontor och andra offentliga byggnader där människor kan leva, mötas och utvecklas.

Tuve Byggs vision är: ”Tuve Bygg – En värdeskapande framtidsbyggare”

Strategi:
Tuve Bygg har sju övergripande huvudstrategier. Tuve Bygg ska bedriva en lönsam verksamhet på en gemensam värdegrund. Verksamheten ska präglas av utvecklande kundrelationer och samverkansformer. Tillväxten ska ske genom en organisk tillväxt, effektiva system och kontinuerligt lärande. Tuve Bygg arbetar aktivt med att vara ett fortsatt attraktivt företag för sina medarbetare. Tuve Bygg fokuserar på ett hållbart byggande och samhällsengagemang. Tuve bygg ska kommunicera rätt, likaväl till kunder och samarbetspartner som till medarbetare.

Kärnvärden:
Tuve Bygg bygger framgång på sin värdegrund med målsättningen att våra medarbetare ska känna sig trygga, utvecklande, värdeskapande och engagerade. Dessa kärnvärden, tillsammans med över 230 medarbetare, värnar om att skapa den unika Tuve-andan.

Miljö:
Fram till 2020 ska Tuve Bygg minska sitt blandade byggavfall till max 15 %. Källsortering sker på kontor och i etableringar. Tuve Bygg ska också minska energianvändningen. Energin ska i möjligaste mån komma från förnyelsebara källor (till exempel fjärrvärme). Tuve Bygg ska också minska utsläppen av CO2. Delar av företagets totala vinst skall avsättas till CSR.  Sedan 2012 innehar Tuve Bygg-koncernen certifikat enligt ISO 9001 och ISO 14001.