2018-11-02

Pressmeddelande – Hedin Bil har publicerat sin delårsrapport för kvartal tre 2018

Göteborg, 2 nov, 2018.

Anders Hedin, ägare och koncern-vd:

”Under tredje kvartalet fortsatte vår expansion i Belgien, då vi tillträdde fem fullserviceanläggningar för Mercedes-Benz omkring Antwerpen, vilka förvärvades från Andries NV. Samtidigt ingick vi avtal om att förvärva ytterligare två större Mercedes-Benz anläggningar strategiskt placerade mellan Gent och Antwerpen. Tillträdet är villkorat av den belgiska konkurrensmyndighetens godkännande. Vi är redan nu den enskilt största Mercedes-Benz handlaren i Belgien, med en stark marknadsnärvaro i östra Flandern.

Fordonsförsäljningen på våra hemmamarknader Sverige, Norge och Belgien har under tredje kvartalet fortsatt att påverkas av skatte- och utsläppsfrågor.

Nybilsregistreringarna i Sverige och Norge minskade under tredje kvartalet, främst som en effekt av förändrad skattelagstiftning i båda länderna. Vår egen nybilsförsäljning minskade också i kvartal tre i Sverige och Norge, även om minskningen var mindre än för marknaden som helhet. I Norge växer marknaden för elbilar kontinuerligt och i september uppgick försäljningsandelen av elbilar till 45% av totalmarknaden. Genomsnittligt CO2-utsläpp för alla nya personbilar sålda i september gav därför också en rekordlåg nivå om 55 g/km. På vår nya hemmamarknad Belgien minskade vår nybilsförsäljning som en konsekvens av en ökad efterfrågan på bensindrivna bilar som det för närvarande är begränsad tillgång till, och en övergång den 1 september till den nya EU-standarden för utsläppsmätningar WLTP.

Det breda utbudet av bilmodeller med alternativa drivmedel som efterfrågas av marknaden lanseras successivt under 2019 och 2020, vilket gör att vi förutser en fortsatt osäker kortsiktig marknadsutveckling som stabiliseras i takt med att produktutbudet uppdateras.

Eftermarknaden utvecklas stabilt för koncernen som helhet. I Norge kan vi börja se effekterna på eftermarknaden av övergången till elbilar. En elbil har ett mindre servicebehov än en traditionell bensin- och dieselbil. Detta kompenseras till viss del av den ökade komplexiteten i hybriddrivlinor som också ökar i försäljning”.

Delårsrapporten för det tredje kvartalet 2018 finns tillgänglig på www.hedinbil.se.

I.A. Hedin Bil AB (publ)

För ytterligare information vänligen kontakta:

Emma Andersson, kommunikationschef Anders Hedin Invest AB
emma.andersson@andershedininvest.se, 0707-936053