2018-01-10

1999

Förvärvade Philipson Göteborg, Alingsås och Kungsbacka. En stor och omfattande ombyggnation av huvudkontoret på Mölndalsvägen påbörjades.